Introductie bij de Internet Scrabble Club


1. Een spel starten
2. Communicatie met andere spelers
3. Woordenboeken
4. Het ranglijst systeem

1. Een spel starten

Voor je een spel start moet je een voorkeur voor een worrdenboek opgeven. Wanneer je voor de eerste maal kontakt maakt is dat TWL98 - een Amerikaans woordenboek. De andere opties zijn: SOWPODS - een Engels woordenboek, ODS - een Frans woordenboek, LOC2000 - een Roemeens woordenboek en MULTI - een combinatie van de voorgaande woordenboeken, PARO - een Italiaans woordenboek, SWL - een Nederlands woordenboek.

Een "challenge" naar alle spelers sturen
De eenvoudigste manier op een spel te starten is een seek verzoek te plaatsen. Om dat te doen moet je op de Seek a game knop drukken. Het commando seek verstuurt een aankondiging aan alle spelers betreffende het feit dat je een match wil spelen. De aankondiging die zij ontvangen ziet er ongeveeer zo uit:

* 1300 Carol seeking TWL98 25 1 rated noescape=ON
challenge=SINGLE. T
ype play Carol to respond.

Iedereen kan hier nu op reageren door op de link te klikken, waardoor een "rated" spel zal beginnen met een vooraf vastgestelde tijdslimiet van 25 1 , woordenboek TWL98 , de regel in geval van een uitdaging SINGLE en noescape ON.

Uitdaging accepteren
Om alle seek verzoeken op een bepaals moment te kunnen bekijken, ga je naar Seek Graph. Alle stippen op de graph stellen mensen met een uitdaging voor. Door met je muis over een stip heen te gaan krijg je de voorwaarden voor dat spel te zien: Woordenboek, tijd, uitdagingsregels, etc. Om een uitfaging te accepteren hoef je enkel op een stip te klikken.
De kleur is een hulpmiddel om te zien voor welk woordenboek de seek is bedoeld. Ieder woordenboek heeft zijn eigen kleur; TWL98 - blauw, SOWPODS - aqua, ODS - geel, LOC2000 - rood, MULT - paars.

Een uitdaging aan een specifieke speler zenden
In plaats van het zenden van een algemene uitdaging, kan je ook een specifieke speler uitdagen met het match commando. Om dit te doen klik je links op een naam en selecteer je Match uit het menu.
Gebruik het who commando om alle spelers die online zijn te zien . Spelers hebben een bepaalde kleur in overeenstemming met het woordenboek waarmee zij spelen: TWL98 - blauw, SOWPODS - aqua, ODS - geel, LOC2000 - rood, MULT - paars, PARO - licht blauw, SWL - bruin. Als je zelf een SWL speler bent zal je voorkeur uitgaan naar enkel bruin spelers.
Gebruik who d voor een lijst van SWL spelers.

Een spel tegen de computer spelen
Om te zien welke computers beschikbaar zijn type je who C. Als ze geen (*) hebben kan je een spel starten door op de naam te klikken en Match uit het menu te kiezen. Het spel start onmiddellijk met de tijdsinstellingen en het woordenboek van jouw keuze.
Je kan ook een spel starten door hun seek verzoek te accepteren. Iedere keer dat een computer beschikbaar is zendt die een seek verzoek. Om alle seek verzoeken te zien ga je naar de Seek Graph en zoek je de vierkantjes. Je kan een spel starten door hier op te klikken. Als je hun seek verzoek accepteert dan speel je op de voorwaarden die door de computer zijn voorgesteld.

2. Communicatie op ISC

Het tell commando stelt je in staat om persoonlijke berichten naar andere ISC leden te sturen. Gebruik tell handle message, waarbij handle de naam van de ontvanger is waar je mee wilt spreken, en message je bericht is.
Iedere persoon die jou een bericht heeft gestuurdof aan wie jij een bericht hebt gestuurd word in een lijst opgeslagen. Om nu niet iedere keer alles uit te moeten schrijven als je een bericht wilt sturen, kan je op de Insert toets drukken tot je de naam van de ontvanger ziet.
Om met je tegenstander te praten selecteer je Tell van het pull down menu, voert je tekst in en drukt op Enter.

Channels op ISC worden gebruikt voor groepsdiscussies. Je kan je erbij aansluiten en weer weggaan en met alle mensen op dat kanaal praten. Je kan op alle kanalen tegelijkertijd aanwezig zijn.
Gebruik "channel" om een lijst van kanalen te krijgen.
Gebruik "channel +18" om je aan te melden bij kanaal 18 en te zien wat daar gezegd word. Gebruik "channel - 18" om kanaal 18 te verlaten.
Gebruik "tell 18 Hi" om "Hi" op kanaal 18te zeggen.
Gebruik "vars persoon" om te zien op welke kanalen een persoon is.
Gebruik "finger 18" om te zien welke personen op kanaal 18zijn.
Om op je favoriete chat kanaal te spreken kies je Newcomers van het pull down menu , type je bericht en druk op Enter. Als je je favoriete kanaal wilt wijzigen dan klik je op Options -> Set variables.

Het message commando is een manier om een bericht te zenden aan iemand die niet ingelogd is. Je kan een zo verzonden bericht niet terugtrekken. Het bericht word getoond wanneer die persoon inlogt. Om bijvoorbeeld een bericht voor carol achter te laten gebruik je message carol did you get my message?

3. Woordenboeken

TWL98 - 169,092 woorden - de Amerikaanse, gebnaseerd op de Official Scrabble Players' Dictionary , gebruikt in Noord Amerikaanse en Canadese tournooien.

SOWPODS - 216,553 woorden - gebaseerd op de OSPD + Official Scrabble Words (Engeland). Het is een combinatie van de Amerikaanse en Europees Engelse woordenboeken; het word gebruikt op het World Scrabble Championships in Groot Britannie en op tournooien in Australie, Nieuw Zeeland, Malta en de Emiraten.

ODS - 364,370 woorden -L’Officiel du Scrabble , word gebruikt op de World Scrabble Championships in het Frans.

LOC2000 - 536,708 woorden - Lista Oficiala de Cuvinte 2000 , enkel voor Roemeense spelers.

SWL - 271,754 woorden - De officiele Scrabble Word List 2002 der nederlandse taal.

PARO - 598,848 woorden - italiaans woordenboek , een onofficiele woordenlijst. Er bestaat geen officiele woordenlijsvoor scrabble in het Italiaans.

MULTI - 495,114 woorden - een combinatie van de woordenboeken, zonder woorden groter dan 9 letters. De letterset en hun waarden is gebaseerd op de frequentie van de lettesr in dit woordenboek.

4. Het ranglijst systeem

De formule die word gehanteerd om je plaats op de ranglijst te bepalen hangt af van het feit of je een voorlopige rankig hebt, of een vastgestelde. Een speler is voorlopig als hij minder dan 11 vastgelegde wedstrijden heeft gespeeld. Om te controleren hoeveel vastgelegde wedstrijden je gespeeld heb gebruik je het commando finger. Enkel wedstrijden tegen gevestigde spelers tellen mee voor de ranglijst. Na je eerste spel tegen een gevestigde speler krijg je een voorlopige ranking. Om te voorkomen dat andere voorlopige spelers je uitdaging accepteren, haal je het kruisje weg bij 'players with a provisonal rating can accept it' als je een seek verzoek indient.

voorlopig tegen voorlopig
Als beide spelers voorlopig zijn gerangschikt krijgt het spel geen waarde mee en telt het niet mee voor de statistieken.

voorlopig tegen gevestigd
De formule die gebruikt word voor de voorlopige speler is gebaseerd op de gemiddelde rating van de tegenstander en het aantal van zijn eigen winst en verlies partijen. Deze formule kan vreemde resultaten opleveren aangezien een gewonnen partij verliespunten kan opleveren als je tegenstander zijn rating ondergemiddeld is.
Voor een voorlopige speler geeft de BEST colum in de finger info de gemiddelde rating van een tegenstander. Als dir gemiddelde 1231 is en je hebt 4 spelen gewonnen en 4 verloren, zal jouw rating 1231 zijn. Als je er 3 hebt gewonnen en 0 verloren, zal jouw rating 1629 zijn.
Als je een bevestigde speler bent, zullen de ratingpunten die je normaal zou winnen gedeeld worden door (11 - n), waarbij n één is plus het aantal spelen dat je tegenstander gespeeld heeft.

gevestigd tegen gevestigd
De formule die gebruikt word wanneer beide spelers gevestigd zijnis gebaseerd op de rating van de tegenspeler en het verschil in score. Je kan tussen de 0 en 40 punten winnen of verliezen. Als je tegenstander dezelfde rating heeft als jou en je wint met een score verschil van 1 punt, krijg je 11 rating punten. Voor een score verschil van 200 punten krijg je 21 rating punten.

Je kan zien hoe je plaatsing op de ranglijst beinvloed kan worden voor een spel start. Klik op de naam van de persoon en selecteer Assess. Een andere manier is om assess handle in te typen in de command mode.
rating - om de formule te zien die gebruikt word voor de calculatie van rating veranderingen